Zpětný odběr pneumatik

I.
Dle zákona číslo 185/2001 sb. společnost DANTYRE shop s.r.o. zabezpečuje bezplatný odběr pneumatik.

 

II.
Použité pneumatiky se v místě zpětného odběru přijímají v pracovní době provozovny.

III.
Provozovatel přebírá pneumatiky pouze od konečných uživatelů.

IV.
Pneumatiky ke zpětnému odběru přijímáme bez cizorodých nečistot a jiného odpadu, celistvé, bez ráfků a disků. Převzetí pneumatik odmítneme pouze při nedodržení těchto požadavků.

V.
Na vyžádání vydá Provozovatel konečnému uživateli řádně vyplněný doklad o převzetí pneumatik.

Šetřete životní prostředí!

Tím, že nám předáte své opotřebené pneumatiky k dalšímu využití nebo likvidaci šetříte životní prostředí. Naši pracovníci, Vám poskytnou informace o zajištění zpětného odběru. Tato nabídka platí především pro konečného spotřebitele, který u nás chce odevzdat vlastní pneumatiky.
Kvalita životního prostředí je záležitostí nás všech!
Využijte proto naši nabídky na zpětný odběr opotřebených pneumatik!

Zpětný odběr opotřebovaných pneumatik zabezpečujeme zdarma.


DANTYRE shop s.r.o.
Hornosušská 1070/44,
Havířov, Prostřední Suchá

Telefon: +420 722 477 681
e-mail: obchod@dantyre.cz

IČ: 07419848
DIČ: CZ07419848